Oferty bukmacherów

Polityka Prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2022 r.

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas odwiedzania strony internetowej Tips.gg ("Strona").Strona internetowa") (niezależnie od tego, skąd jesteś).

Wszelkie informacje zbierane o osobach odwiedzających Stronę przez Tips.gg są określane jako "Informacje o użytkowniku".

Tips.gg jest Kontrolerem i odpowiada za działanie Strony.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie zapytania drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Rodzaje zbieranych przez nas Informacji o Użytkowniku:

Konkretne rodzaje gromadzonych przez nas informacji zależą zazwyczaj od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi z nami w interakcje. Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych, przy czym lista ta nie jest wyłączna:

Dane osobowe:

 • Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, nazwa użytkownika, kod przyjaciela STEAM) tylko w przypadku rejestracji konta na naszej Stronie;
 • Nazwa użytkownika, hasło i inne dane o użytkowniku, które pomagają nam zabezpieczyć naszych użytkowników.

Dane nieosobowe:

 • Informacje na temat Państwa wizyty w Witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, adres IP, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, typ urządzenia;
 • Informacje demograficzne, które wskazują Twój wiek, płeć i kraj;
 • Informacje z wszelkich badań lub ankiet złożonych przez Użytkownika Serwisu w ramach ankiet (wyłącznie na zasadzie dobrowolności) na różne tematy, w tym wydarzenia i doświadczenia, preferencje dotyczące konsumpcji mediów, jak możemy poprawić naszą stronę internetową itp;
 • Informacje pochodzące z treści wiadomości przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem dowolnego z formularzy dostępnych na Stronie, takich jak opinie napisane przez użytkownika;
 • Informacje z publicznych wpisów, czyli wszelkie informacje przekazane nam do wyświetlenia na Stronie, w tym wszelkie komunikaty/materiały, które przekazujesz do zamieszczenia lub wyrażasz zgodę na zamieszczenie w publicznie widocznym obszarze Strony, takie jak komentarz lub recenzja. Prosimy przyjąć do wiadomości i zrozumieć, że nie będą Państwo oczekiwać prywatności lub poufności w odniesieniu do treści przesyłanych przez Państwa za pośrednictwem Witryny jako komentarz lub recenzja, niezależnie od tego, czy przesłane treści zawierają dane osobowe.
 • Informacje o preferencjach użytkowników (np. preferowane gry, mecze, drużyny cybersportowe, turnieje lub strony internetowe);

Tips.gg nie gromadzi i nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości kryminalnej lub jakiegokolwiek rodzaju członkostwa).

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie sytuacji, w których odwiedzają Państwo Stronę i nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez Tips.gg online w domenie publicznej lub w inny sposób lub przez strony trzecie, w tym przez aplikacje lub treści, które mogą zawierać linki do Strony lub być z niej dostępne.

Automatycznie zbieramy pewne informacje o sposobie interakcji z Tips.gg, jak również o urządzeniu i oprogramowaniu, z którego korzystasz w tym celu:

 • Państwa korzystanie z Tips.gg (takie jak znaczniki czasu, kliknięcia, przewijanie, czas przeglądania, mapy cieplne przeglądania, wyszukiwania, strony odsyłające/wychodzące, włączone/wyłączone pliki cookie oraz aktywność i interakcje z naszą Witryną za pośrednictwem linków stron trzecich, w tym dzienniki czatów);
 • Komputer lub urządzenie użytkownika (takie jak adresy IP, informacje o sieci komórkowej, unikalne identyfikatory urządzenia, możliwości przetwarzania danych, producent i model, język i inne ustawienia regionalne, położenie geograficzne oraz rozdzielczość ekranu, głębia kolorów i podobne ustawienia);
 • Twoje połączenie z Tips.gg, w tym szczegóły dotyczące sieci i oprogramowania, z którego korzystasz (takie jak typ i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, rozdzielczość wewnętrzna okna przeglądarki, aktywacja Javascript, włączenie/wyłączenie Java oraz ustawienia preferencji); oraz
 • Jak działa Tips.gg, w tym problemy, które możesz napotkać (takie jak błędy ładowania i czas odpowiedzi).

Możemy używać technologii takich jak pliki cookie, skrypty i nasze własne serwery, aby pomóc nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji, w tym w plikach dziennika.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy Informacje o Użytkowniku w następujących celach:

 • Aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie/prośbę;
 • W celu poprawy zawartości Strony i jej funkcjonowania;
 • Aby spełnić zobowiązania regulacyjne (jeśli takie istnieją);
 • Aby dostarczyć Ci informacji w przypadku, gdy zapisałeś się na newsletter lub aby dostarczyć/otrzymać informację zwrotną;
 • Z innych powodów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Informacje o Użytkowniku wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Informacje o Użytkowniku bez Państwa zgody w ograniczonej liczbie sytuacji, tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Linki osób trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie Informacji o Użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich oświadczenia o prywatności. Kiedy przechodzisz na strony internetowe osób trzecich z naszej Witryny, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Przechowywanie informacji o użytkowniku

Informacje o użytkowniku zostaną usunięte:

 • gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • po zażądaniu przez Państwa usunięcia Państwa Danych Osobowych, jeżeli Tips.gg nie jest prawnie zobowiązany do ich przechowywania.

Udostępnianie i ujawnianie informacji o użytkowniku

Tips.gg może udostępniać Państwa Dane Użytkownika podmiotom trzecim znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli: 1) jest to wymagane przez prawo; 2) w celu umożliwienia prawidłowego działania Serwisu (w celu obsługi Serwisu, w tym zapewnienia obsługi klienta i pomocy marketingowej, przeprowadzania analiz biznesowych i sprzedażowych, wspierania funkcjonalności Serwisu, ankiet i innych funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu); 3) w przypadku istnienia innego uzasadnionego interesu.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania Informacji o Użytkowniku w odpowiedzi na nakaz sądowy lub dochodzenie rządowe. Możemy ujawnić pewne Informacje o Użytkowniku, jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest niezbędne do egzekwowania lub stosowania naszej Polityki Prywatności, przestrzegania przepisów prawa, tam gdzie ma to zastosowanie, lub do ochrony interesów i/lub bezpieczeństwa Tips.gg. Możemy również udostępnić Informacje o Użytkowniku w przypadku fuzji, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub transferu części lub całości aktywów Tips.gg, likwidacji lub podobnego postępowania, jeśli ma to zastosowanie.

Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw prawnych oraz właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

W przypadku, gdy Tips.gg udostępnia Informacje o Użytkowniku osobom trzecim, osoby te będą zobowiązane do wykorzystania ich wyłącznie w celach, w których zostały im one ujawnione oraz zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą w odniesieniu do Informacji o Użytkowniku, a osoby te będą zobowiązane do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem Informacji o Użytkowniku o tym samym poziomie ochrony danych.

Informacje o użytkowniku będą udostępniane tym pracownikom, agentom i dostawcom zewnętrznym wyłącznie na zasadzie "wiedzy koniecznej" i z zastrzeżeniem zobowiązania do zachowania poufności.

Zastrzegamy sobie prawo, a użytkownik niniejszym wyraźnie upoważnia nas do udostępniania Informacji o użytkowniku w przypadkach wymienionych powyżej.

Uprawnienia prawne Użytkowników Serwisu

Tips.gg chce mieć pewność, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy Użytkownik Serwisu, zgadzając się z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności, ma prawo do następujących rzeczy:

 • Prawo dostępu - Mają Państwo prawo zażądać od Tips.gg kopii Informacji o Użytkowniku zebranych przez nas. Możemy obciążyć Państwa niewielką opłatą za tę usługę.
 • Prawo do sprostowania - Masz prawo zażądać od Tips.gg skorygowania/uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych - Użytkownik ma prawo zażądać od Tips.gg usunięcia swoich Danych Użytkownika, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo zażądać od Tips.gg ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Użytkownika.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Informacji o Użytkowniku przez Tips.gg.

Użytkownikowi przysługują inne prawa, które mogą być związane z przepisami o ochronie danych osobowych w danej jurysdykcji.

W przypadku złożenia wniosku, mamy jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: [email protected].

Wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej

Tips.gg korzysta z usług Web analytics w celu analizy i monitorowania aktywności na Stronie. Analityka internetowa wykorzystuje pliki cookie, które są plikami umieszczanymi na twardym dysku komputera, śledzącymi sposób, w jaki Użytkownik porusza się po Serwisie.

Ustawiamy pliki cookie pierwszej strony, które zbierają informacje takie jak preferencje językowe i dane logowania oraz pliki cookie stron trzecich, które są ustawiane przez analitykę internetową i istnieją dla celów marketingowych i reklamowych.

Pewne informacje o Użytkowniku są zbierane za pomocą plików cookie, tj. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja sieci (domena), adres IP (Internet Protocol) i inne podobne informacje, jak również dane odsyłające identyfikujące strony internetowe odwiedzane przed i po odwiedzeniu Witryny oraz ruch i aktywność Użytkownika w Witrynie, jednak bez informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Tips.gg korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Umożliwia to dalsze przetwarzanie adresów IP w formie skróconej. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia Informacji Użytkownika przez Google Analytics poprzez:

 • uniemożliwienie zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki;
 • pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub
 • kliknięcie tego linku uniemożliwi przyszłe gromadzenie danych przez Google Analytics na stronie Tips.gg. Plik cookie opt-out jest zapisywany w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że musi aktywować plik cookie opt-out w każdej przeglądarce, z której korzysta na wszystkich urządzeniach, a także musi go w razie potrzeby ponownie aktywować, gdy wszystkie pliki cookie w przeglądarce zostaną usunięte.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/

Tips.gg wykorzystuje zbiorcze Informacje o Użytkowniku do analizy i ulepszania projektu, użytkowania i zawartości Strony.

Tips.gg może używać innych technologii, takich jak sygnalizatory WWW i ciasteczka flash do śledzenia wydajności i skuteczności naszej Strony.

Mają Państwo możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie poprzez modyfikację ustawień w Państwa przeglądarce. Jednakże, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich interaktywnych funkcji Strony, jeśli cookies są wyłączone.

Modyfikacje Polityki Prywatności

Jeśli zmodyfikujemy niniejszą Politykę Prywatności, zaktualizujemy "Datę ostatniej modyfikacji", a takie zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.

Niezależnie od wszelkich zmian wprowadzonych w naszej Polityce Prywatności, zawsze będziemy wykorzystywać Informacje o Użytkowniku zgodnie z wersją Polityki obowiązującą w momencie podawania informacji, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na inne postępowanie.

Należy regularnie przeglądać niniejszą Politykę Prywatności, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszelkich wprowadzonych zmian.

Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki Prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z Witryny.

Strona używa pliki cookie (t. zw. ciasteczka) w celu zapewnenia personalizacji treści i nadaina użytkownikom funkcji dodatkowych, oraz w celu analizy ruchu na stronie. Korzystając z serwisu tips.gg, zgadzasz się na politykę używania plików cookie. Zgoda